Integritetspolicy

1. Allmänt

NBP Ekonomi AB (”Boka”) vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

För vissa av Bokas tjänster kan det finnas särskilda villkor för vår behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

Denna integritetspolicy gäller för både konsumenter och företagskunder som använder Bokas hemsida bokagruppen.se eller väljer att bli kund hos Boka.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Boka har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. Personuppgiftsansvarig

NBP Ekonomi AB, org.nr 556553-3584, Industrigatan 44A, 571 38  Nässjö, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på lagligt sätt. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 10.

3. När samlar vi personuppgifter?

Boka samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder Bokas hemsida, gör en beställning, kontaktar kundservice, eller reklamerar en tjänst. Boka kan även få information från Boka samarbetspartners eller koncernbolag i den mån det är relevant för att administrera köp av produkter eller tjänster som du beställt eller är intresserad av. Boka kan även komma att få information om dig från annonsörer i Bokas annonsnätverk.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in?

4.1 Privatpersoner

När du köper en tjänst, kan Boka komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, dina kontaktuppgifter, ditt kontonummer och din IP-adress. 

4.2 Företag

Boka samlar endast in kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter. Om företagaren är en enskild näringsidkare samlas även företagarens personnummer in. 

5. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

6. Varför behandlar Boka personuppgifter om dig?

6.1 Privatpersoner

Boka behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Boka personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp. Boka kan komma att begära en kreditupplysning. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Vidare kan dina uppgifter samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster. Analyserna görs utifrån din surfhistorik, de köp du gör och den utrustning du använder. Boka kan även komma att samköra och analysera den information Boka samlar in via cookies med den information som finns sparad i Bokas kundregister för dessa syften.

6.2 Företag

Boka behandlar företagsrepresentanters personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp och betalningstransaktioner. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och företagskundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

En enskild näringsidkares personnummer används endast i syfte att kunna behandla önskemål om betalning på kredit eller teckning av försäkringar.

Genom att godkänna denna integritetspolicy har du som enskild näringsidkare eller företagsrepresentant fått information om och samtyckt till att Boka skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig, via e-post, sms eller på annat sätt samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras med för att rikta marknadsföring till dig baserat på de beställningar du lagt och den utrustning du använder.

7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att leverera beställda varor eller tjänster. 

Boka kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Bokas räkning, exempelvis IT-leverantörer, samarbetspartners och koncernbolag. Vid kreditprövning lämnas personuppgifter ut till ett kreditupplysningsföretag i syfte att pröva om kredit ska beviljas.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Boka rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Boka kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för lagring och bearbetning av Bokas samarbetspartners och IT-leverantörer.

8. Länkar till externa webbplatser

Bokas hemsida kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Boka. Boka ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

9. Förändringar av integritetspolicyn

Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer Boka att publicera den justerade integritetspolicyn på bokagruppen.se och med information om när ändringarna träder ikraft. Om Boka genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Boka att informera dig via e-post.

10. Rätt att begära information och rättelser

Kontakta oss för att begära ut information om vilka uppgifter vi har sparade, samt om du vill tt uppgifterna ska raderas.

E-post: info@bokagruppen.se
Adress: Boka, Industrigatan 44A, 571 38  Nässjö.

Om du inte vill att Boka behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Boka. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.